• Nyomtatás

Veroszta Zsuzsanna

igazgatóhelyettes

 

KUTATÁSI TERÜLETEK

 - születési kohorszvizsgálatok
 - oktatási egyenlőtlenség és szelekció
 - képzés-munkaerőpiac közti átmenet
 - adminisztratív adatok a társadalomkutatásban


ELÉRHETŐSÉG

e-mail: veroszta@demografia.hu
tel.: (06-1) 345-6557
mobil: (06-30) 285-8187


Önéletrajz

Összes magyar nyelvű publikáció

 ÖSSZES MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓ

 

Veroszta Zsuzsanna – Boros Julianna – Kapitány Balázs – Kopcsó Krisztina – Leitheiser Fruzsina – Sándor Nikolett Gabriella – Szabó Laura – Spéder Zsolt (2022): Csecsemőkor Magyarországon. Jelentés a Kohorsz ’18 Magyar Születési Kohorszvizsgálat 2. hullámáról. Kutatási Jelentések 106. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest.

Kopcsó Krisztina – Boros Julianna – Leitheiser Fruzsina – Veroszta Zsuzsanna (2022): A szoptatás és a kizárólagos anyatejes táplálás gyakorisága és korrelátumai a csecsemő születésétől hat hónapos koráig. Statisztikai Szemle, 100. évfolyam 5. szám, 468– 490.

Veroszta Zsuzsanna, Boros Julianna, Kapitány Balázs, Kopcsó Krisztina, Leitheiser Fruzsina, Szabó Laura, Spéder Zsolt: Várandósság Magyarországon - Jelentés a Kohorsz '18 Magyar Születési Kohorszvizsgálat 1. hullámáról. Kutatási Jelentések 104. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest.

Szabó Laura - Veroszta Zsuzsanna: Várandósság és szülés. In: Monostori Judit - Őri Péter - Spéder Zsolt (szerk.) (2021): Demográfiai Portré 2021. Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 65-82.

Boros J. – Kopcsó K. – Veroszta Zs. (2021): A magyarországi várandósgondozási rendszer sajátosságai: a magán- és állami ellátások igénybevétele mögött húzódó egyenlőtlenségek. Orvosi Hetilap, 162(35), 1402-1412.

Veroszta Zsuzsanna (2019): Regiszteradatok felhasználási lehetőségei a kohorszkutatásban. Demográfia, 61(2-3), 223-250.

Veroszta Zsuzsanna (szerk.)(2018): Kutatási Koncepció. Kohorsz’18 Magyar Születési Kohorszvizsgálat. Kutatási Jelentések 100. KSH Népességtudományi Kutatóintézet.

Veroszta Zsuzsanna (szerk.)(2018): Kohorsz’18 Magyar Születési Kohorszvizsgálat. Módszertani leírás. A várandós kutatási szakasz előkészítése. Kutatási Jelentések 99. KSH Népességtudományi Kutatóintézet.

Kapitány Balázs – Veroszta Zsuzsanna (2018): A Magyar Születési Kohorszvizsgálat által nyújtott lehetőségek. In Fazekas K. – Szabó-Morvai Á. (szerk.): Munkaerőpiaci tükör 2017. Budapest, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaság-tudományi Intézet, 167.

Veroszta Zsuzsanna (2018): A magyarországi diplomás pályakövetési rendszer kiépülése és eredményei. In Kováts Gergely – Temesi József (szerk.): A magyar felsőoktatás egy évtizede. Budapest Corvinus Egyetem Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja. NFKK Kötetek, 2. 202–211.


Hámori Á. – Horváth Á. – Jakab A. – Nyüsti Sz. – Sebők A. – Veres E. – Veroszta Zsuzsanna (2018): Erőforrások, eredmények és élmények a felsőoktatásban. Az Eurostudent VI. nemzetközi hallgatói felmérés magyarországi eredményei. BUDAPEST, Oktatási Hivatal.

Nagy P.T. – Veroszta Zsuzsanna (2018): Szerkesztői bevezető. Tematikus összeállítás – A nagy mikroadat. Big Data használat a társadalomtudományokban. Magyar Tudomány 179(5), 651–652.

Nagy P.T. – Veroszta Zsuzsanna (2018): Az új adatkezelés lehetőségei és kockázatai a társadalomkutatásban. Magyar Tudomány 179(5), 653–667.

Veroszta Zsuzsanna (2016): A felsőoktatási továbbtanulási motivációk vizsgálata. In: Derényi András – Temesi József (szerk.) A magyar felsőoktatás 1988 és 2014 között. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, pp. 153-200.

Veroszta Zsuzsanna – Fehérvári Anikó – Széll Krisztián – Szemerszki Marianna (2016): Diplomás pályakövetési rendszerek Európában. Tempus Közalapítvány, 123 p.

Veroszta Zsuzsanna – Fehérvári Anikó – Misley Helga – Széll Krisztián – Szemerszki Marianna (2016): A felsőoktatás szociális dimenziója. Tempus Közalapítvány, 247 p.

Veroszta Zsuzsanna – Paksi Borbála – Schmidt Andrea – Magi Anna – Vörös András – Felvinczi Katalin (2015): Pedagógus – Pálya – Motiváció. Kutatási tapasztalatok a pályamotiváció és a lelki egészség vizsgálata alapján. Oktatási Hivatal, I – II. kötet, 246 p.; 274 p.

Veroszta Zsuzsanna (2015): Adminisztratív adatok társadalomkutatási kezelése. Educatio 2015/3. pp. 3-14.

Veroszta Zsuzsanna (2015): Frissdiplomás projektfoglalkozások. Felsőoktatási Műhely 2014/4. pp. 49-63.

Veroszta Zsuzsanna (2015): Pályakép és szelekció a pedagóguspálya választásában. Educatio 2015/1. pp. 47–62.

Veroszta Zsuzsanna – Nyüsti Szilvia (2015): A felsőoktatási életútra ható intézményi tényezők. In: Pusztai Gabriella, Kovács Klára (szerk.) Ki eredményes a felsőoktatásban? Nagyvárad: Partium Press, 2015. pp. 118-133.

Veroszta Zsuzsanna (2014): Közgazdasági diploma a nyolcvanas években és ma. In: Nagy Péter Tibor – Veroszta Zsuzsanna (szerk.) A felsőoktatás kutatása: Tisztelgő kötet Hrubos Ildikó születésnapjára. Budapest, Gondolat, 2014.

Veroszta Zsuzsanna (2014): Kinek meddig tart a felsőoktatás?: A tanulmányok alatti munkavállalás továbbtanulási tervekre gyakorolt hatása. In: Kiss László (szerk.) A felsőoktatás szociális dimenziója: A Eurostudent V magyarországi eredményei. Budapest, Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., 2014. pp. 53-67.

Veroszta Zsuzsanna (2013): A mesterképzésig juttató erők – A felsőoktatási bachelor-master átmenet szelekciós tényezőinek feltárása. In.: Garai O. – Veroszta Zs. (szerk.): Frissdiplomások 2011. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. pp. 9-37

Veroszta Zsuzsanna – Fodor Szabolcs (2013): Államigazgatási adatok pályakövetési célú integrációja a hazai gyakorlatban. In.: Garai O. – Veroszta Zs. (szerk.): Államigazgatási adatbázisok a diplomás pályakövetésben. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. pp. 83-128.

Veroszta Zsuzsanna (2012): A felsőoktatás szövete. Felsőoktatási Műhely 2012/1, pp. 113-115

Veroszta Zsuzsanna (2012): A bachelor-master átlépés szelekciós háttértényezői. Felsőoktatási Műhely 2012/2, pp. 75-83

Veroszta Zsuzsanna (2012): A regionalitás szerepe – a Közép–Magyarország régió példája. In: Hrubos, Ildikó (szerk.): Elefántcsonttoronyból világítótorony. A felsőoktatási intézmények misszióinak bővülése, átalakulása. Aula, pp. 105-133

Veroszta Zsuzsanna (2012): A tanári pályaelhagyás szaktárgyi mintázata. Educatio, 2012/4, pp. 607-618

Veroszta Zsuzsanna (2012): A felsőoktatás különböző szintjeire felvettek jellemzői. In: Szemerszki M. (szerk.): Az érettségitől a mesterképzésig. Továbbtanulás és szelekció. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, pp. 51–82

Veroszta Zsuzsanna (2011): Friss diplomával a turizmusban. Hallgatói motivációk regionális különbségei. Felsőoktatási Műhely, 2011/3, pp. 61-77

Veroszta Zsuzsanna (2011): A tömegoktatás elitképzésének értékei. Felsőoktatási Műhely 2011/2, pp. 65-74

Veroszta Zsuzsanna (2011): Frissdiplomások munkavállalási várakozásai a Közép-magyarországi Régióban. NFKK füzetek 8. Műhelytanulmányok 2011. Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja, pp. 89-116

Veroszta Zsuzsanna (2011): Adatok az oktatáspolitika és a kutatás közti térben. Educatio, 2011/4, pp. 521-534

Veroszta Zsuzsanna (2010): Az idősebb korosztály jelentkezési tendenciái. Felsőoktatási Műhely Füzetek, pp. 49-60

Veroszta Zsuzsanna (2010): A felsőoktatás társadalmi felelőssége a hallgatói értékkészletekben. Educatio, 2010/2, pp.230-240

Veroszta Zsuzsanna (2010): A diplomás foglalkoztathatósághoz kötődő hallgatói várakozások. Educatio, 2010/3, pp.460-471

Veroszta Zsuzsanna (2010): A munkaerő-piaci sikeresség dimenziói frissdiplomások körében. In.: Garai O. – Horváth T. – Kiss L. – Szép L. – Veroszta Zs. (szerk.): Frissdiplomások 2010. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. pp.11-36

Veroszta Zsuzsanna (2009): A tömegesedett felsőoktatás érték-dimenzióiról. NFKK Füzetek 1. Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja, pp. 50-59

Veroszta Zsuzsanna (2009): Bologna a papírhegyen túl. Felsőoktatási Műhely, 2009/2. pp. 55-59

Veroszta Zsuzsanna (2009): A bolognai folyamattal kapcsolatos hallgatói értékek a nemzetközi dokumentumokban. NFKK Füzetek 2. Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja, pp. 8-42

Veroszta Zsuzsanna (2009): A hallgatói tanulási stratégiák sokfélesége. Felsőoktatási Műhely, 2009/4, pp. 27-60

Veroszta Zsuzsanna – Fábri István (2009): Adatok és vélemények mérlegen. A hazai rangsorkészítés döntései és dilemmái tíz év távlatában. Felsőoktatási Műhely, 2009/4, pp.  29-44

Veroszta Zsuzsanna (2008): A bekerülési esélyek időbeli alakulása (2003-2007) Felsőoktatási Műhely, 2008/2 pp. 17-29

Veroszta Zsuzsanna (2007): Az egyes képzési területek hallgatóinak összevetése. Educatio, 2007-Nyár, pp. 303-310

Veroszta Zsuzsanna (2004): A gazdálkodó egyetem filozófiájának érvényesülése magyar egyetemeken. In: Hrubos Ildikó (szerk.): A gazdálkodó egyetem. Felsőoktatási Kutatóintézet, Új mandátum, Budapest, pp. 75-101

Hrubos Ildikó – Szentannai Ágota – Veroszta Zsuzsanna (2003): A „bolognai folyamat”. Oktatáskutató Intézet, Új mandátum, Budapest, 2003. p. 120

Veroszta Zsuzsanna (2002): Az AIFSZ hallgatók társadalmi háttere és a képzéssel kapcsolatos motivációi. In: Hrubos Ildikó (szerk.): Az ismeretlen szakképzés. Oktatáskutató    Intézet, Új mandátum, Budapest, pp. 40-87

Veroszta Zsuzsanna (2001): A neveléstudományi karrier nemzetközi vonatkozásai.  Educatio, 2001-Tavasz. pp. 187-192

Veroszta Zsuzsanna – Konczné Remler Tímea (2001): Az AIFSZ hallgatóinak képzési háttere. Magyar Felsőoktatás, 2001/7. pp. 42-43Idegen nyelvű publikációk