• Nyomtatás

Társadalmi egyenlőtlenségek és mortalitás

A program két kutatási témát ölelt fel ugyan különböző megközelítésben és módszertani eszközökkel, de egyaránt a halandóság iskolai végzettség szerinti egyenlőtlenségeinek elemzését célozta.

Az első kutatási téma az epidemiológiai átmenet elméletéhez kapcsolódott: az elmélet magyarországi viszonyokra való értelmezhetőségét vizsgálta a rendelkezésre álló keresztmetszeti adatok felhasználásával. Ezeknek az adatoknak a segítségével az 1971 és 2005 közötti halandóság ok-specifikus trendjeit rajzolta fel iskolai végzettség szerinti csoportok szerint. Az ok-specifikus halálozási idősorok konstrukciójához az időközben változó haláloki kódolási rendszerek harmonizálása, időben kontinuus haláloki kategóriák létrehozása volt szükséges. A szükséges átkódolások után a trendek elemzésére és más országok trendjeivel való összehasonlítására került sor.

A második kutatási téma az egyenlőtlenségek alakulását az „Életünk fordulópontjai” demográfiai panelvizsgálat 2001-es mintájához kapcsolódóan kialakított követéses elvű adatbázison vizsgálta. A kutatási programban az elhalálozott személyek demográfiai adataihoz a részletes halálokot társítottuk. Az így létrejövő adatbázis a 2001 és 2007 közötti időszak halálozásai viszonyairól nyújt tájékoztatást.Kutatók

BÁLINT Lajos, KOVÁCS Katalin


Kapcsolódó intézeti publikációk

Kovács, Katalin (2014): Social Disparities in the Evolution of an Epidemiological Profile: Transition Processes in Mortality Between 1971 and 2008 in an Industrialized Middle Income Country: The Case of Hungary. In Anson, Jon – Luy, Marc (eds.): Mortality in an International Perspective. European Studies of Population, Vol. 18., Springer. 79-117.

Kovács Katalin (2011): Társadalmi egyenlőtlenségek a mortalitásban Magyarországon (1971–2008) és az epidemológiai átmenet elmélete. KSH NKI Kutatási Jelentések 92., KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest.


OTKA K 69031 kutatás (2007-2011)