• Nyomtatás

Bevándorlók 2002

Az adatbázis címe:

Bevándorlók (A szomszédos országokból származó bevándorlók követéses vizsgálata)

I. hullám. 2002.

Hozzáférés:

ingyenes, felhasználói szerződés kötése szükséges

Kapcsolatfelvétel:

Gödri Irén godri@demografia.hu

Letölthető dokumentumok:

Kérdőív
A mintavétel ismertetése

Főbb témakörök:

a bevándorlók családi háttere, életkörülményei, munkaerő-piaci helyzete a migráció előtt; 
a bevándorlás okai, motivációs háttere; a bevándorlók magyarországi helyzete, beilleszkedése,
kapcsolathálói;

A terepmunka ideje:

2002. június-július

A terepmunkát végezte:

TÁRKI

Esetszám:

1015 fő

Változószám:

992

Alapsokaság:

A szomszédos országokból érkezett és Magyarországon 2001-ben bevándorló státust kapott
személyek 18 év feletti csoportja.

Formátum:

SPSS

Az adatbázis nyelve:

magyar

Kapcsolódó a honlapról letölthető NKI kiadványok:

Kutatási Jelentések 80.  (2005/3)