Magyar bevándorlók az Egyesült Királyságban: demográfiai, földrajzi és szociológiai körkép

Szerzők

  • Moreh Christian

Kulcsszavak:

kivándorlás, nemzetközi migráció, mobilitás, Egyesült Királyság

Absztrakt

Jelen tanulmány a magyarok EU-csatlakozást követő egyesült királysági irányultságú migrációját elemzi. A magyarok vándorlási hajlandósága aránylag alacsony volt mind az uniós csatlakozás előtt, mind pedig az uniós tagság első pár évében, ugyanakkor ez a trend változásnak indult az elmúlt évek során. A tanulmány első része az egyesült királysági magyar bevándorlás demográfiáját és társadalomföldrajzát elemzi a rendelkezésre álló statisztikai adatok alapján. A szerző saját becslési módszer alapján 86 000 fő körülire becsüli a jelenleg Nagy-Britanniában élő első generációs magyar munkavállalók számát, akik több mint egyharmada Londonban él. A magyar migránsok ugyanakkor többnyire fiatalok, nemi összetételük kiegyensúlyozott, és „mozgékonyak”. Az adó- és társadalombiztosítási nyilvántartásba vételüket kérelmezők több mint fele két évnél rövidebb ideig marad a célországban. A tanulmány második része – a magyarok migrációja emberi tényezőinek megragadása érdekében – egy 2013-ban lezajlott terepmunkából származó kvalitatív interjúanyagot elemez, amely kiemeli a gazdasági hanyatlás, bizonyos közpolitikai döntések, illetve a nyelvismeret és az online migrációs ipar hatását a migrációs hajlandóságra és a migránsok beilleszkedésére. Az elemzett adatok továbbá azt sugallják, hogy az egyesült királysági irányultságú elvándorlás előreláthatólag fokozódni fog a következő évek során, és az uniós állampolgárság által biztosított jogoknak és szabadságnak köszönhetően a vándorlás egyre összetettebb mintázatokat követ majd, kérdésessé téve az ideiglenesség és a letelepedés lehetőségeinek kizárólagosságát és ellentétességét.

##submission.downloads##

Folyóiratszám

Rovat

Tanulmányok