A népesedéspolitikával kapcsolatos elvárások és a családtámogatások ismertségének változása Magyarországon 2010–2016 között

  • Kapitány Balázs
Kulcsszavak: népesedéspolitika, közvélemény-kutatás, attitűd, családi pótlék

Absztrakt

Elemzésünkben a népesedéspolitikával kapcsolatos országos reprezentatív adatgyűjtések eredményeit hasonlítjuk össze. Annak ellenére, hogy a vizsgált időszakban több jelentős család- és népesedéspolitikai intézkedés került bevezetésre, kibővítésre, és a demográfiai témákkal a közbeszéd is hangsúlyosan foglalkozott, a kapott adatok szerint ezek a változások alig érzékelhetőek a népesedéspolitikával kapcsolatos vélekedések és az egyes családtámogatások ismertségének szintjén. Az értékekben, vélekedésekben megfigyelhető esetleges kisebb elmozdulások ráadásul nem minden esetben „logikus” irányúak. Ez arra utal, hogy a demográfiai kérdésekkel kapcsolatos vélekedések és ismeretek tekintetében meglehetősen nagy stabilitás uralkodik a magyar közvéleményben, a vélekedések csak kis mértékben befolyásolhatóak a közviták, illetve az egyes szakpolitikai intézkedések által. Ennél talán aggasztóbb az az eredmény, hogy a családpolitikai támogatási rendszer elemeinek ismertsége kapcsán szintén nem magas, és nem is növekvő eredményeket figyelhetünk meg. Ez utóbbi pedig gátja lehet a hatékony közpolitikáknak.

Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok