Családbővítési intenciók - a harmadik gyermek vállalásának szándéka

Szerzők

  • Árki Diána

DOI:

https://doi.org/10.21543/Dem.61.2-3.3

Kulcsszavak:

termékenységi döntések, harmadik gyermek vállalásának szándéka, logisztikus regresszió, Életünk fordulópontjai

Absztrakt

A tanulmány a paritás-specifikus termékenységi döntések folyamatának vizsgálatára, mindenekelőtt a harmadik gyermek vállalására irányuló szándék közelebbi megértésére törekszik. A felvázolt elméleti keret és az empirikus elemzés révén magyarázatot kaphatunk arra a kérdésre, hogy a kétgyermekes nők mely jellemvonásai befolyásolják a harmadik gyermek világrahozatalának szándékát: Milyen módon hatnak a személyek strukturális pozíciói (1.), értékei (2.), valamint jövőirányultságára utaló nézetei (3.) arra, hogy kívánnak-e az egyének harmadik utódot? Többváltozós elemzésemet logisztikus regressziós módszer alkalmazásával valósítottam meg a KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Életünk fordulópontjai társadalmi-demográfiai adatfelvétel első (2001/2) adatfelvételi hullámának felhasználásával. Eredményeim szerint az ezredfordulót követően azok a 30 év alatti, egyház tanításait követő, azonos nemű gyermekeket nevelő nők szerették volna bővíteni családjukat, akik nagyobb településen (Budapesten vagy megyei jogú városban), nem családi házban éltek, és a munka iránt kevésbé elkötelezettek. Mindezek következtében előzetes feltevéseim közül több hipotézisem igazolást nyert, ugyanakkor az eredmények számos feltételezésemet megcáfolták.

##submission.downloads##

Megjelent

2019-04-09

Folyóiratszám

Rovat

Tanulmányok