Regiszteradatok felhasználási lehetőségei a kohorszkutatásban

  • Veroszta Zsuzsanna
Kulcsszavak: születési kohorszvizsgálat, longitudinális, adminisztratív adat, adatintegráció

Absztrakt

A tanulmány a magyarországi gyakorlatban rendelkezésre álló adminisztratív adatok kutatási célú felhasználási lehetőségeit tekinti át, egy speciális vizsgálati területre, a születési kohorszvizsgálatokra fókuszálva. Ezen belül is a 2018 elején, a KSH Népességtudományi Kutatóintézetben indult longitudinális, survey módszertanon alapuló születési kohorszvizsgálat, a Kohorsz ’18 kutatás szempontjából összegzi az adminisztratív adatfelhasználási lehetőségeket, adatkapcsolási eljárásokat és az azokat meghatározó szabályozó környezeti feltételeket. Az elemzés eredményei általánosabb szinten a jelenleg tervezett, avagy zajló adminisztratív adatokkal is dolgozó survey típusú kutatások számára nyújthatnak új szempontokat.

Megjelent
2019-04-09
Rovat
Közlemények