A felsőoktatási hallgatók önkéntessége és a hallgatók családterveinek összefüggései

Szerzők

  • Fényes Hajnalka
  • Markos Valéria

DOI:

https://doi.org/10.21543/Dem.61.4.2

Kulcsszavak:

önkéntesség, felsőoktatási hallgatók, házasság és családtervek, kvantitatív elemzés

Absztrakt

Tanulmányunkban a Család és karrier kutatás keretében vizsgáljuk, hogy a felsőoktatási hallgatók önkéntessége mennyiben jár együtt a házasság tervezésével (kontra egyéb párkapcsolati tervek) és az átlag feletti gyermekszámtervekkel. Hipotézisünk szerint az önkéntesség és az átlagnál több gyermek tervezésének hátterében egy közös (általunk nem mért) ok állhat, a diákok altruista attitűdje, emiatt a két tényező között együttjárás figyelhető meg. Regressziós eredményeink szerint a házasság tervezésére elsősorban a vallásosság, a jobb anyagi helyzet, az apa magasabb iskolázottsága, valamint a hallgatótársakkal való kiterjedt kapcsolatok voltak pozitív hatással. Azonban a nagyobb tervezett gyermekszám esélyét növelte a diákok vallásossága mellett az is, ha valaki egyetemi évei alatt önkénteskedett. Meggyőződésünk szerint tehát az altruizmus, a tolerancia és a segítőkészség fejlesztése a diákok körében pozitív hatással lehet mind a családalapítási tervekre, mind az önkéntességre. Fontos megjegyezni azonban, hogy itt csak a házasság és az átlagosnál több gyermek tervezését vizsgáltuk, ám mint azt a szakirodalomból is tudjuk, ezek a tervek nem biztos, hogy meg is valósulnak.

##submission.downloads##

Folyóiratszám

Rovat

Tanulmányok