A globalizációs nyitás és a migrációs szintek emelkedése - Lépések egy globális történeti magyarázat felé

  • Melegh Attila, Csányi Zoltán

Absztrakt

Fő kérdésfelvetésünk a globalizációs nyitásnak és a kapcsolódó társadalmi változásoknak a vándorlásra, illetve a vándorlási szintek és minták alakulását érintő hatásaira vonatkozik. Egy 77 országból álló globális mintán úgy végeztünk loglineáris regressziókat, hogy ezekből az 1990 és 1995 közötti időszak gazdasági- társadalmi változásainak, a nemzetközi migráció 1995–2000, 1995–2005 és 1995–2010 közötti alakulására gyakorolt hatásainak tekintetében vonhassunk le következtetéseket. Három elméleti megközelítést teszteltünk, mint a kumulatív okság, a modernizációs és a világrendszer-elmélet. Az egyes paradigmákhoz kötődő modellek mellett egy teljes, minden felhasznált jellemzőt tartalmazó, sokváltozós modellben is vizsgáltuk a folyamatokat. Kutatásunkat az időbeliséggel, a történetiséggel kapcsolatos kettős megközelítésünk teszi különlegessé. Egyrészt nem pusztán az egyes tényezők „azonnali” (keresztmetszeti) migrációs hatásaira voltunk kíváncsiak, hanem – korábbi irodalom alapján feltételezve, hogy e hatások időben eltolódva jelentkeznek – a vizsgálatunkat 5, 10 15 éves időtávokon végeztük el. Másrészt – az eddigi kutatásoktól eltérően – az egyesváltozók adott időpontra vonatkozó abszolút értékei helyett azok különböző időintervallumokra vonatkozó növekményei kerültek kutatásunk középpontjába. Eredményeink szerint a kumulatív mechanizmusok (a migráció útfüggősége), a modernizációs folyamatok (a migrációs képesség növekedése) és a globalizációs nyitás egyes tényezőinek sokszor meglepő együttállása, konstellációja a meghatározó, miközben e tényezők hatása időben is változik, amely összefüggéseket egy több ponton módosítandó világrendszer-elmélet tud a legjobban integrálni.

Megjelent
2021-10-11
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok