A magyarországi alacsony képzettségű romák transznacionális migrációja, periodikus mobilitása: egy etnográfiai kutatás tanulságai Észak-Magyarországról

Szerzők

  • Durst Judit

DOI:

https://doi.org/10.21543/Dem.65.2-3.5

Absztrakt

A magyarországi romák kivándorlási folyamatának jellemzőiről alig vannak megbízható, országosan reprezentatív érvényű statisztikai adataink. A különböző társadalmi kontextusokból származó etnográfiai esettanulmányok, bár nem helyettesíthetik ezt a hiányt, exploratív jellegükkel hozzájárulhatnak a magyarországi romák kivándorlását vagy transznacionális, mobil munkavállalását jellemző tendenciák, motivációk és e migrációt működtető mechanizmusok megismeréséhez. Az esettanulmányok egy része azt mutatja, hogy a romák országhatárokon átlépő migrációja nem etnikai alapon szerveződik, hanem a társadalmi helyzetük szerint, valamint az ezzel összefüggő társadalmi kapcsolataik mentén. Az etnográfiai esettanulmányok nagy része, köztük az e tanulmány alapjául szolgáló kutatás is, az alacsony képzettségű romák mobil munkavállalási stratégiáit vizsgálva azt állítja, hogy a „feleslegesnek”, vagy „tartalék munkaseregnek” címkézett „szenvedő tömeg” (Bauman, 2003), köztük a tartósan munkanélküli kelet-európai romák népes hada, a „nehéz megélhetés” meg a „nagy fajgyűlölet” miatt, Magyarországon is elkezdett egy munkavállalási szempontból transznacionálisan mobil életet élni. Egy észak-magyarországi kistérségben végzett intenzív, több éves terepmunka eredményeként szerzett empirikus adatok alapján amellett érvelünk, hogy a migrációs kultúra az elmúlt két évtizedben már egyre több olyan települést érint, ahol korábban a romák szegregáltan éltek, még az országhatáron belül sem igazán mozogtak. Nincs okunk feltételezni, hogy ez a folyamat a közeljövőben megállna, vagy kisebb mértékű lenne, amennyiben a nyugat-európai munkaerőpiac szívóhatása, illetve a magyarországi körülmények változatlanok maradnak. A romák transznacionális vándorlása, amelynek időbeli dinamikája egyébként a többségi mintát követi, azonban sok tényezőtől függ: főként attól, meddig és mennyire marad nyitott az európai gazdaság és hogyan változnak az egyes célországok mobilitási rezsimjei.

Kulcsszavak: transznacionális migráció, külföldi munkavállalás, Roma mobilitás, egzisztenciális mobilitás

##submission.downloads##

Megjelent

2023-02-15