Kutatási Jelentések

A 1981-ben indult Kutatási Jelentések jelenleg – a Demográfia folyóiratot leszámítva – a Népességtudományi Kutatóintézet leghosszabb ideje folyamatosan megjelenő kiadványsorozata. A sorozat funkciója lényegében nem változott az elmúlt három és fél évtizedben. Célja szerint a Kutatási Jelentések kötetei a demográfiai alapkutatások eredményeiről nyújtanak tájékoztatást a demográfusok és a társtudományok művelőinek számára. A sorozatban monográfiák mellett kisebb terjedelmű tanulmányok, nagyobb kutatások koncepcióinak, közbeeső termékeinek, részeredményeinek, vitaanyagainak a közreadására is teret nyújt. A Kutatási Jelentések szerzői többnyire, de nem kizárólag az NKI munkatársai.

Kiadó: KSH Népességtudományi Kutatóintézet

Kiadói székhely: 1024 Budapest, Buday L. u. 1-3.

Felelős kiadó: Spéder Zsolt igazgató

ISSN 0236-736X (Nyomtatott)

ISSN 2559-8341 (Online)