Jövedelemáramlás együtt élő korosztályok között: a nemzeti transzferszámlák és nemzeti időtranszferszámlák

Szerzők

  • Gál Róbert Iván
  • Vargha Lili

Kulcsszavak:

nemzeti transzferszámlák, generációk közötti újraelosztás, időmérleg-vizsgálat, jóléti állam, a gyermeknevelés költségei, eltartási hányados

Absztrakt

A gazdaságban keletkező jövedelem a nemzeti számlák rendszerében intézmények, így a kormány, a háztartások és a vállalati szektor között áramlik. A nemzeti számlák új fejlesztésében, a nemzeti transzferszámlák rendszerében ugyanezek a jövedelemtételek szerepelnek, de a vizsgálati alapegység nem az intézménytípus, hanem az azonos életkorú egyének csoportjai (évjáratok). Ez a számviteli sztenderd azt vizsgálja, hogy az egyes évfolyamok (1) mekkora munkajövedelemre tesznek szert; ebből (2) mennyit fogyasztanak el maguk; (3) mennyit juttatnak más korosztályoknak (akár állami közvetítéssel, adó vagy járulék formájában; akár közvetlenül, elsősorban rokonok között); és (4) mennyit kapnak másoktól (közösségi transzferként, szolgáltatásként vagy közjószágként; valamint magántranszferként, főként családon belül); továbbá (5) mennyit halmoznak fel, illetve korábbi felhalmozásaikból mennyit váltanak át fogyasztásra. Éppúgy, ahogy a nemzetgazdaságot leíró nemzeti számlákat kiegészíti a háztartásgazdaságot lefedő háztartási szatellitszámla, a nemzeti transzferszámlákhoz is hozzácsatolható a háztartásban végzett nem fizetett munka és az annak eredményeként előálló javak és szolgáltatások fogyasztása. Az ezt tartalmazó nemzeti időtranszferszámla, a fentiekhez hasonlóan évjáratok között osztja le a szóban forgó munka és fogyasztás értékét, és kimutatja az erőforrások (az „idő”) átcsoportosítását. Ez az új elszámolási keretrendszer egy sor makroökonómiai kérdés megválaszolásában segít, amelyek a népesség koreloszlásának változásait vizsgálja a megtakarításokra, a fogyasztásra, a növekedésre és a generációk közötti jövedelem-elosztásra. Másik fontos felhasználási területe a jóléti állam közgazdaságtana. E tanulmányban nagyobb részt az utóbbi területtel foglalkozunk. Revenues flow among institutions, such as households, government and the corporate sector, in the system of National Accounts (NA). A new development in public statistics, National Transfer Accounts (NTA), includes the same revenues, however there is a shift in the unit of analysis from the type of institution to the cohort of people. This new accounting standard describes (1) the labour income of cohorts; (2) how much they consume; (3) how much they give to other cohorts (either through public channels as of taxes, or directly, mostly among relatives); (4) how much they receive from other cohorts (either as public transfers, services and public goods, or as private transfers, mostly within the family); and (5) how much they save or dissave. NA cover only the national economy and are completed by the Household Satellite Account (HAS), which instead cover the household economy. Similarly NTA can also be extended with the production and consumption of unpaid household labour. This extension, called the National Time Transfer Accounts (NTTA), gives the age-distribution of home production and consumption and of the resulting transfers of household goods and services (“time transfers”). The new accounting scheme contributes to the analysis of various macroeconomic issues (such as the effects of changing age composition of society on savings, consumption, growth and intergenerational redistribution). Another important field of applications is the economics of the welfare state. This paper discusses mainly the latter.

##submission.downloads##