A kiadványsorozat tizenhat kötete 1985 és 1997 között jelent meg. Alapító szerkesztője a magyarországi történeti demográfiai kutatások egyik nagy tekintélyű, nemzetközileg ismert képviselője, Dányi Dezső volt. Az utolsó kötetet Faragó Tamás szerkesztette. Az első kizárólag történeti demográfiai tárgyú írásokat közlő sorozat volt Magyarországon. Füzetei részint hosszabb lélegzetű írásokat, részint tanulmányokat közöltek, a szerzők sorában találjuk a teljesség igénye nélkül Andorka Rudolfot, Benda Gyulát, Dányi Dezsőt, Dávid Zoltánt, Faragó Tamást, Fügedi Eriket, John Komlóst. Megjelentek forrásközlések is, így pl. a II. József-féle népszámlálás községsoros adatainak kiegészítő kötete is. Máig alapvető fontosságúak a negyedik (Andorka Rudolf: A családrekonstitúciós vizsgálat módszerei. 1988) és a kilencedik kötet (Dányi Dezső (szerk.): A demográfiai átmenet Magyarországon. 1991) máshol soha nem publikált írásai.


A Népességtudományi Kutatóintézet további magyar nyelvű kiadványai.
A Népességtudományi Kutatóintézet angol nyelvű kiadványai.