• Nyomtatás

SPÉDER ZSOLT
igazgató

KUTATÁSI TERÜLETEK
- család, termékenység
- családdal kapcsolatos érték-és attitűdvizsgálatok
- szegénység, társadalmi egyenlőtlenségek
- követéses vizsgálatok

ELÉRHETŐSÉG
e-mail: speder@demografia.hu
tel.: (06-1) 345-6449

Önéletrajz

LEGFONTOSABB MAGYAR NYELVŰ PUBLIKÁCIÓK

Veroszta Zsuzsanna, Boros Julianna, Kapitány Balázs, Kopcsó Krisztina, Leitheiser Fruzsina, Szabó Laura, Spéder Zsolt: Várandósság Magyarországon - Jelentés a Kohorsz '18 Magyar Születési Kohorszvizsgálat 1. hullámáról. Kutatási Jelentések 104. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest.

Murinkó Lívia - Spéder Zsolt: Gyermekdemográfia. In: Monostori Judit - Őri Péter - Spéder Zsolt (szerk.) (2021): Demográfiai Portré 2021. Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 83-98.

Kapitány Balázs - Spéder Zsolt: Gyermekvállalás. In: Monostori Judit - Őri Péter - Spéder Zsolt (szerk.) (2021): Demográfiai Portré 2021. Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 45-63.

Murinkó Lívia - Spéder Zsolt: Párkapcsolatok, házasságkötés. In: Monostori Judit - Őri Péter - Spéder Zsolt (szerk.) (2021): Demográfiai Portré 2021. Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 9-28.

Monostori Judit - Őri Péter - Spéder Zsolt (szerk.) (2021): Demográfiai Portré 2021. Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest.

Spéder Zsolt (2019): A hazai termékenységi magatartás nemzetközi összehasonlításban. Doktori disszertáció, Budapest, kézirat, 282 oldal.

Monostori Judit – Őri Péter – Spéder Zsolt (szerk.) (2018): Demográfiai Portré 2018. Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest.

Kapitány Balázs – Spéder Zsolt 2018: Gyermekvállalás. In Monostori Judit – Őri Péter – Spéder Zsolt (szerk.) 2018: Demográfiai Portré 2018. Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 47-64.

Makay Zsuzsanna – Spéder Zsolt 2018: Apaság: a férfiak gyermekvállalása és családi szerepei. In Monostori Judit – Őri Péter – Spéder Zsolt (szerk.) 2018: Demográfiai Portré 2018. Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 65–82.

Kapitány Balázs – Spéder Zsolt – Veroszta Zsuzsanna 2018: A Kohorsz ’18 kutatás elméleti és módszertani keretei. In Veroszta Zsuzsanna (szerk.) 2018: Kutatási Koncepció. Kohorsz’18 Magyar Születési Kohorszvizsgálat. KSH NKI Kutatási Jelentések 100. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 9–22.

Kapitány Balázs – Rohr Adél – Spéder Zsolt 2018: A magyar születési kohorszvizsgálat demográfiai kutatási kérdései. In Veroszta Zsuzsanna (szerk.) 2018: Kutatási Koncepció. Kohorsz’18 Magyar Születési Kohorszvizsgálat. KSH NKI Kutatási Jelentések 100. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 23–35.

Kapitány Balázs – Spéder Zsolt (2017): Hitek és tévhitek a népességcsökkenés megállításáról. In Jakab András - Urbán László (szerk.): Hegymenet. Társadalmi és politikai kihívások Magyarországon, Osiris, Budapest.

Spéder Zsolt, 2016, A követéses vizsgálat kutatási koncepciója, In Murinkó Lívia, Spéder Zsolt (szerk.), Felhasználói kézikönyv az Életünk fordulópontjai panelkutatás 1-4. hullámához. Kutatási Jelentések 97. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 11-22. oldal. (megjelent 2017-ben)

Monostori Judit – Őri Péter – Spéder Zsolt (szerk.) (2015): Demográfiai Portré 2015. Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest.

Őri Péter – Spéder Zsolt (szerk.) (2012): Demográfiai Portré 2012. Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest.

Spéder Zsolt (2011): Ellentmondó elvárások között… Családi férfiszerepek, apaképek a mai Magyarországon. In Pongrácz Marietta – Nagy Ildikó (szerk.): Szerepváltozások. Jelentés a nők és férfiak helyzetéről. TÁRKI, Budapest, 207–228.

Spéder Zsolt – Kapitány Balázs (2007): Gyermekek: vágyak és tények. Dinamikus termékenységi elemzések. Életünk fordulópontjai Műhelytanulmányok 6. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest.

Spéder Zsolt (2006): Mintaváltás közben. A gyermekvállalás időzítése az életútban, különös tekintettel a szülő nők iskolai végzettségére és párkapcsolati státusára. Demográfia, 49(2–3), 113-148.

Spéder Zsolt (2005): Az európai családformák változatossága. Párkapcsolatok, szülői és gyermeki szerepek az európai országokban az ezredfordulón. Századvég, 10(37), p. 3-47.

Spéder Zsolt (2005): Az élettársi kapcsolat megjelenése, terjedése és az ehhez kötődő legújabb demográfiai fejlemények néhány kevéssé hangsúlyozott tényezője. Demográfia, 48(2–3), 187–217.

Spéder Zsolt (2002): A szegénység változó arcai. Tények és értelmezések. Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság – Századvég, Budapest.

Andorka Rudolf – Spéder Zsolt (1996): Szegénység Magyarországon 1992-1995. Esély, 7(4), 25-52.

Spéder Zsolt (1996): Ikertestvérek. A szegénység arcai a mai Magyarországon. Századvég, 1(2), 29-57.

 

Összes magyar nyelvű publikáció

  Önálló könyvek

Kapitány Balázs – Spéder Zsolt (2004): Szegénység és depriváció. Társadalomszerkezeti összefüggések nyomában. Életünk fordulópontjai Műhelytanulmányok 4. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest.  

Spéder Zsolt – Monostori Judit (2001): Mozaikok a gyermekszegénységről.  Kutatási Jelentések 69. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest.

 

Szerkesztett könyvek

Monostori Judit – Őri Péter – Spéder Zsolt (szerk.) (2018): Demográfiai Portré 2018. Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest.

Murinkó Lívia – Spéder Zsolt (szerk.) (2016): Felhasználói kézikönyv az Életünk fordulópontjai panelkutatás 1-4. hullámához. Kutatási Jelentések 97. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest.

Monostori Judit – Őri Péter – Spéder Zsolt (szerk.) (2015): Demográfiai portré 2015. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest.

Spéder Zsolt (szerk.) (2014): A család vonzásában - Tanulmányok Pongrácz Tiborné tiszteletére. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest.

Spéder Zsolt (szerk.) (2009): Párhuzamok. Anyaországi és erdélyi magyarok a századfordulón. Kutatási Jelentések 86. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest.

Monostori Judit – Őri Péter – S. Molnár Edit – Spéder Zsolt (szerk.) (2009): Demográfiai Portré 2009. Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest.

Andorka Rudolf (szerk. Spéder Zsolt) (2006): Bevezetés a szociológiába. Második, javított és bővített kiadás. Osiris, Budapest.

Spéder Zsolt (szerk.) (2003): Család és népesség – itthon és Európában. KSH Népességtudományi Kutatóintézet – Századvég, Budapest.

Pongrácz Marietta – Spéder Zsolt (szerk.) (2003): Népesség – értékek – vélemények. Kutatási Jelentések 73. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest.

Spéder Zsolt (szerk.) (2002): Demográfiai folyamatok és társadalmi környezet. Életünk fordulópontjai Műhelytanulmányok 1. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest.

Spéder Zsolt – Tóth Pál Péter (szerk.) (2000,): Emberi viszonyok. Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság – Századvég, Budapest.

Elekes Zsuzsanna – Spéder Zsolt (szerk.) (2000): Törések és kötések a magyar társadalomban. Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság – Századvég, Budapest. 

Spéder Zsolt (szerk.) (1993): A mindennapi élet ökonómiája. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

 

 Cikkek, tanulmányok

Kapitány Balázs – Spéder Zsolt (2018): Gyermekvállalás. In Monostori Judit – Őri Péter – Spéder Zsolt (szerk.): Demográfiai Portré 2018. Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 47-64.

Makay Zsuzsanna – Spéder Zsolt (2018): Apaság: a férfiak gyermekvállalása és családi szerepei. In Monostori Judit – Őri Péter – Spéder Zsolt (szerk.): Demográfiai Portré 2018. Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 65–82.

Spéder Zsolt (2016): A folyamatosan átalakuló család az ezredforduló Magyarországán. In Osztie Zoltán - Náray-Szabó Gábor - Tordáné Petheházy Judit - Tőkéczki Llászló (szerk.): Idők jelei. Tanulmánykötet, Lexica Kiadó, Budapest, 77-92.

Spéder Zsolt (2016): A követéses vizsgálat kutatási koncepciója. In Murinkó Lívia – Spéder Zsolt (szerk.) (2016): Felhasználói kézikönyv az Életünk fordulópontjai panelkutatás 1-4. hullámához. Kutatási Jelentések 97. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 11-21.

Murinkó Lívia – Spéder Zsolt (2015): Párkapcsolatok. In Monostori Judit – Őri Péter – Spéder Zsolt (szerk.): Demográfiai portré 2015. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 9 –26.

Murinkó Lívia – Spéder Zsolt (2015): Gyermekvállalás. In Monostori Judit – Őri Péter – Spéder Zsolt (szerk.): Demográfiai portré 2015. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 9 –26.

Spéder Zsolt (2014): Gyermekszám(szcenáriók) - Az új családmodell kontúrjai. In Spéder Zsolt (szerk.) (2014): A család vonzásában - Tanulmányok Pongrácz Tiborné tiszteletére. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, 105-128.

Kapitány Balázs – Spéder Zsolt (2012): Gyermekvállalás. In Őri Péter – Spéder Zsolt (szerk.): Demográfiai Portré 2012. Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, p. 31-44.

Bálint Lajos – Spéder Zsolt (2012): Öregedés. In Őri Péter – Spéder Zsolt (szerk.): Demográfiai Portré 2012. Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, p. 89-102.

Spéder Zsolt (2009): Az anyaországi és erdélyi magyar népességet összehasonlító kutatásról, az átmenet magyarországi és romániai kontextusáról. In Spéder Zsolt (szerk.): Párhuzamok. Anyaországi és erdélyi magyarok a századfordulón. Kutatási Jelentések 86. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, p. 7-30.

Spéder Zsolt – Kiss Tamás (2009): A családalapítás változó gyakorlata. Párkapcsolatok és gyermekvállalás kohorszspecifikus metszetben. In Spéder Zsolt (szerk.): Párhuzamok. Anyaországi és erdélyi magyarok a századfordulón. Kutatási Jelentések 86. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, p. 55-70.

Spéder Zsolt – Veres Valér (2009): Gyermekvállalási szándékok, családnagyság. In Spéder Zsolt (szerk.): Párhuzamok. Anyaországi és erdélyi magyarok a századfordulón. Kutatási jelentések 86. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, p. 71-86.

Gödri Irén – Spéder Zsolt (2009): Belső vándorlás. In Monostori Judit – Őri Péter – S.Molnár Edit – Spéder Zsolt (szerk.): Demográfiai Portré 2009. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, p. 109-118.

Kapitány Balázs - Spéder Zsolt (2009): Gyermekvállalás. In Monostori Judit – Őri Péter - S.Molnár Edit – Spéder Zsolt (szerk.): Demográfiai Portré 2009. Jelentés a magyar népesség helyzetéről. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, p. 29-40.

Spéder Zsolt – Kapitány Balázs (2006): Szülővé válás Magyarországon: az attitűdök szerepe In Kolosi Tamás – Tóth István György – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 2006. TÁRKI, Budapest, p. 183-203.

Spéder Zsolt (2006): Egyenlőtlenség, szegénység (Változások az ezredfordulón). In Andorka Rudolf (2006): Bevezetés a szociológiába. Osiris, Budapest, p. 144-153. 

Spéder Zsolt (2006): Társadalmi mobilitás és vándorlás (Változások az ezredfordulón). In Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris, Budapest, p. 274-284. 

Spéder Zsolt (2006): Népesség, népesedés, egészségügyi ellátás (Változások az ezredfordulón). In Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris, Budapest, p. 318-326. 

Spéder Zsolt (2006): Kiemelt demográfiai csoportok. Nők, idősek, fiatalok és gyermekek (Változások az ezredfordulón). In Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris, Budapest, p. 357-368. 

Spéder Zsolt (2006): Faj, nemzet, etnikai csoportok, kisebbségek (Változások az ezredfordulón). In Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris, Budapest, p.386-392. 

Spéder Zsolt (2006): Család (Változások az ezredfordulón). In Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris, Budapest, p. 415-425. 

Spéder Zsolt (2006): Kultúra, értékek, normák, szocializáció (Változások az ezredfordulón). In Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris, Budapest, p. 588-597.

Spéder Zsolt (2006): Deviáns viselkedés (Változások az ezredfordulón). In Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris, Budapest, p. 629-639.

Spéder Zsolt – Kapitány Balázs (2006): Társadalmi változás (Változások az ezredfordulón). In Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris, Budapest, p. 699-710.

Spéder Zsolt (2004): Gyermekvállalás és a párkapcsolatok átalakulása. In Kolosi Tamás – Tóth István György – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 2004. TÁRKI, Budapest, p. 137-151.

Spéder Zsolt (2003): Gyermeket vállalni – új strukturális körülmények között. In Spéder Zsolt (szerk.): Család és népesség – itthon és Európában. KSH NKI – Századvég, Budapest, p. 86–112.

Spéder Zsolt (2003): Gyermekvállalás szorító gazdasági körülmények, nyíló fogyasztási lehetőségek és bizonytalanság közepette. Demográfia, 46(2–3), p.153–176.

Spéder Zsolt (2003): Családi életformák és az életpályák szakaszolódása az 1990-es évek Magyarországán (Vélekedések és kérdések a párkapcsolatokról). In Pongrácz Marietta – Spéder Zsolt (szerk.): Népesség – értékek – vélemények. Kutatási Jelentések 73. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, p.75-88.

Spéder Zsolt (2002): Gyermekvállalás megváltozott munkapiaci körülmények között. In Nagy Ildikó – Pongrácz Tiborné – Tóth István György (szerk.): Szerepváltozások 2001. TÁRKI – Szociális és Családügyi Minisztérium Nőképviseleti Titkársága, Budapest, p. 46-64.

Spéder Zsolt (2002): Életünk fordulópontjai. Az NKI Társadalmi és Demográfiai Panelfelvételének kutatási koncepciója és kérdőívének vázlatos ismertetése. Demográfia, 44(3-4), p. 305-320.

Spéder Zsolt – Kapitány Balázs (2002): A magyar lakosság elégedettségének meghatározó tényezői nemzetközi összehasonlításban. In. Kolosi Tamás – Tóth István György, Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 2004. TÁRKI, Budapest. p. 162-172.

Spéder Zsolt (2001): Gyermekek és gyermekes családok szegénysége Magyarországon. INFO-Társadalomtudomány, (54) p.35-42.

Spéder Zsolt (2001): Szegénységi standardok, gyermekspecifikus depriváció, jóléti diszparitások. In Spéder Zsolt – Monostori Judit (szerk.): Mozaikok a gyermekszegénységről. (Kutatási Jelentések 69. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest. p. 9-34.

Spéder Zsolt (2001): Mikor már köztünk vannak… A gyermekvállalás anyagi jóléti következményei. In Spéder Zsolt – Monostori Judit (szerk.): Mozaikok a gyermekszegénységről. Kutatási Jelentések 69. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest. p. 57-70. 

Spéder Zsolt (2000): Anyagi jólét és depriváció. In Spéder Zsolt (szerk.): A jólét, az elégedettség és a társadalmi kohézió Magyarországon. BKÁE Család- és Háztartáskutató Műhely, Budapest, p. 5-28.

Spéder Zsolt (2000): A foglalkozási rétegek átértékelődése? Adalékok az átmenet utáni magyar társadalom rétegződéséhez. Spéder Zsolt – Tóth Pál Péter (szerk.): Emberi viszonyok.  Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság - Századvég, Budapest, p.197-222.

Spéder Zsolt (2000): A nyugdíjasok anyagi jóléte – időben és összehasonlításban. In Daróczi Etelka –Spéder Zsolt (szerk): A korfa tetején. Kutatási Jelentések 64. KSH Népességtudományi Kutatóintézet, Budapest, p. 11-22.

Spéder Zsolt (2000): Az inaktívak rétegződése. In Elekes Zsuzsanna – Spéder Zsolt (szerk): Törések és kötések a magyar társadalomban. Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság – Századvég, Budapest. p. 69-96.

Habich, Roland – Spéder Zsolt (1999): Folytonos változás – eltérő változatok. A jövedelmek egyenlőtlensége és dinamikája három társadalomban. Szociológiai Szemle, 9(3), p.1-26.

Spéder Zsolt – Elekes Zsuzsanna –Paksi Borbála (1998): Anómia és elégedettség a 90-es években. In Kolosi Tamás – Tóth István György – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 1998. TÁRKI, Budapest, p. 490-513.

Habich, Roland – Spéder Zsolt (1998): Vesztesek és nyertesek. A társadalmi változások következményei három országban. In Kolosi Tamás – Tóth István György – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 1998. TÁRKI, Budapest, p. 117-139.

Spéder Zsolt (1998): Szegénység. In Sik Endre – Tóth István György (szerk.): Zárótanulmány. Jelentés a Magyar Háztartás Panel VI. hullámának eredményeiről. BKE Szociológia Tanszék – TÁRKI, Budapest, p. 38-43.

Spéder Zsolt – Elekes Zsuzsanna – Paksi Borbála (1998): Elégedettség, lelki problémák, elidegenedés, anómia a 90-es években. In Sik Endre – Tóth István György (szerk): Zárótanulmány. Jelentés a Magyar Háztartás Panel VI. hullámának eredményeiről. BKE Szociológia Tanszék – TÁRKI, Budapest, p.190-204.

Spéder Zsolt (1997): Háztartások egy kistérségben. Szociológiai Szemle, 7(1), p. 6-37.

Andorka Rudolf – Spéder Zsolt (1997): Szegénység. In Sik Endre – Tóth István György (szerk): Az ajtók záródnak!? Jelentés a Magyar Háztartás Panel V. hullámának eredményeiről. BKE Szociológia Tanszék – TÁRKI, p. 31-54.

Spéder Zsolt (1997): Egészségi állapot. In Sik Endre – Tóth István György (szerk): Az ajtók záródnak!? Jelentés a Magyar Háztartás Panel V. hullámának eredményeiről. BKE Szociológia Tanszék – TÁRKI, p. 78-92.

Spéder Zsolt (1997): Szegény nők és férfiak. In Lévai Katalin – Tóth István György (szerk.): Szerepváltozások. Jelentés a nők és férfiak helyzetéről. TÁRKI – Munkaügyi Minisztérium Egyenlő Esélyek Titkársága, Budapest, p. 121-38.

Spéder Zsolt – Tóth István György (1997): Családpolitika – érvek, ellenérvek, reformok. Társadalom és Gazdaság, 19(2), p. 122-141.

Andorka Rudolf – Spéder Zsolt (1996): Szegénység. In Sik Endre – Tóth István György (szerk.): Társadalmi páternoszter 1992-1995. Jelentés a Magyar Háztartás Panel IV. hullámának eredményeiről. BKE Szociológia Tanszék – TÁRKI, Budapest, p. 33-48.

Spéder Zsolt (1996): Változások évről évre. In Andorka Rudolf ­– Kolosi Tamás – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 1996. TÁRKI, Budapest, p.44-69.

Andorka Rudolf – Spéder Zsolt (1995): A magyar társadalom szerkezete, 1994. In Kurtán Sándor – Vass László (1995): Magyarország politikai évkönyve, 1995. Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, Budapest.

Spéder Zsolt (1995): “Makacs” stabilitás és folyamatos újrarendeződés. A háztartások megtakarító magatartása a gazdasági rendszer átalakulása során. Közgazdasági Szemle, 42(10), p. 972-988.

Spéder Zsolt (1995): Lakossági megtakarítói magatartás a kilencvenes évek elején – mikroszintű empirikus vizsgálódási lehetőségek. Aula, Budapest. 

Andorka Rudolf – Spéder Zsolt (1994): Szegénység a 90-es évek elején Magyarországon. In Andorka Rudolf – Kolosi Tamás – Vukovich György (szerk.): Társadalmi Riport 1994. TÁRKI, Budapest, p. 74-106.

Spéder Zsolt (1994): Egy sikeres gazdaságfejlődési 'minta' – és néhány megfontolás a magyar gazdaságpolitikát illetően. In Veress József (szerk.): A gazdaságpolitika új kérdései. Akadémia Kiadó, Budapest, p. 197-215.

Spéder Zsolt (1994): Háztartásgazdaság: 0-24 óráig. Ökotáj, 7(8), p. 21-27.

Andorka Rudolf – Spéder Zsolt (1994): Szegénység alakulása 1992-1994. In Tóth István György (szerk.): Társadalmi átalakulás 1992-1994. Jelentés a Magyar Háztartás Panel III. Hullámának eredményeiről. BKE Szociológia Tanszék – TÁRKI – KSH, Budapest, p. 83-90.

Spéder Zsolt (1994): A háztartások fogyasztása. In Tóth István György (szerk.): Társadalmi átalakulás 1992-1994. Jelentés a Magyar Háztartás Panel III. hullámának eredményeiről. Magyar Háztartás Panel Műhelytanulmányok 5. Budapest, BKE Szociológia Tanszék – TÁRKI – KSH, p. 56-67.

Spéder Zsolt (1994): A mezőgazdasági kistermelés. In Tóth István György (szerk.): Társadalmi átalakulás1992-1994. Jelentés a Magyar Háztartás Panel III. hullámának eredményeiről. Magyar Háztartás Panel Műhelytanulmányok 5. Budapest, BKE Szociológia Tanszék – TÁRKI – KSH p. 75-82.

Spéder Zsolt (1994): Háztartásgazdaság: termelés, ellátás, (pénz)gazdálkodás a modern családban. INFO-Társadalomtudomány, 1994(30), p53-58.

Spéder Zsolt (1994): A család háztartásgazdasága - A háztartásgazdaság működése a 90-es évek elején. Demográfia, 37(3–4), p. 329-337.

Andorka Rudolf – Lehmann Hedvig – Spéder Zsolt (1994): A magyar társadalom szerkezete, 1993. In Kurtán Sándor –  Sándor Péter –Vass László (szerk.) (1994): Magyarország politikai évkönyve. Budapest, Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány.

Andorka Rudolf – Spéder Zsolt (1993): Szegénység. In Sik Endre – Tóth István György (szerk.): Egy év után... Jelentés a Magyar Háztartás Panel II. Hullámának eredményeiről. Budapest, BKE Szociológia Tanszék – TÁRKI, p. 97-112.

Spéder Zsolt (1993): Formális-, informális- és háztartásgazdaság a háztartások és a nemzetgazdaság perspektívájából. In Sik Endre – Tóth István György (szerk.): Egy év után... Jelentés a Magyar Háztartás Panel II. hullámának eredményeiről. Magyar Háztartás Panel Műhelytanulmányok 3. Budapest, BKE Szociológia Tanszék – TÁRKI.

Spéder Zsolt (1992): A háztartások megélhetési stratégiái. In Tóth István György – Sik Endre (szerk.): Jelentés a Magyar Háztartás Panel I. hullámának eredményeiről, Magyar Háztartás Panel Műhelytanulmányok 1. Budapest, BKE Szociológia Tanszék – TÁRKI.

Spéder Zsolt (1991): A piaci termelés, az állami ellátás és a háztartási önellátás kapcsolódásai a jóléttermelésben. Esély, 3(3), p. 129-138.

Spéder Zsolt (1990): „Láthatatlan jóléttermelés“. Az önellátó termelés jellegzetességei és hozzájárulása a nemzetgazdagsághoz. Közgazdasági Szemle, 37(11), p. 1264-1278.

Idegen nyelvű publikációk