Gondozói migráció és nemi szerepfelfogások

  • Gábriel Dóra

Absztrakt

A tanulmány a külföldi gondozói iparágban részt vevő nők és otthon maradt párjuk szemszögéből elemezi a családon belüli nemi szerepek, az ezekhez kapcsolódó értékek, vélemények alakulását. Az összesen 34 interjú anyagát tartalmazó elemzés különös hangsúlyt fektet a férfiak szempontjaira a migrációs helyzetben. A kvalitatív vizsgálat rávilágít arra, hogy az otthon maradt férfi családtagok és a munkamigrációban részt vevő nők között komoly feszültségek jelentkeznek a család pénzügyei körül, ami a férfiakat különféle alkalmazkodási stratégiák kialakítására sarkallja, nemi identitásukat is alakítva. Mindezek mellett amíg a férfiak megtapasztalják az otthonmaradás előnyeit, a munkavállalás miatt távol lévő nők gyermekük önállóságát emelik ki transznacionális gondozási kötelezettségeik kapcsán. Az elemzés rámutat a migráció és a nemi szerepfelfogások között fellelhető néhány összefüggésre, amely szerint a gondozói migrációban részt vevő nők emancipatorikus törekvései vagy ezek hiánya az életúttal szoros kapcsolatban áll.
Megjelent
2020-03-12
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmányok