A legfontosabbak

A Kutatási Jelentések online változata szabad hozzáférésű, ami a következőket jelenti:

A honlapon közzé tett cikkek, tanulmányok szabadon letölthetők, másolhatók, terjeszthetők, kereshetők, hivatkozhatóak az eredeti forrás pontos megjelölésével.

Minden, a Kutatási Jelentésekben publikált cikk, tanulmány (beleértve minden adatot, képet, kiegészítő fájlt) kívülről hivatkozható, keresők által átfésülhető, felhasználható cikk adatbázisokban teljesen ingyenesen, amennyiben a forrást és a kiadót megjelölik.

Fontos megjegyzés:

A cikkek tanulmányok jogai a kiadó tulajdonában vannak, így azok máshol (weboldal, CD, vagy bármilyen más digitális forrás) történő megjelentetése csak a kiadó előzetes engedélyével lehetséges.

A kiadványról

A 1981-ben indult Kutatási Jelentések jelenleg – a Demográfia folyóiratot leszámítva – a Népességtudományi Kutatóintézet leghosszabb ideje folyamatosan megjelenő kiadványsorozata. A sorozat funkciója lényegében nem változott az elmúlt három és fél évtizedben. Célja szerint a Kutatási Jelentések kötetei a demográfiai alapkutatások eredményeiről nyújtanak tájékoztatást a demográfusok és a társtudományok művelőinek számára. A sorozatban monográfiák mellett kisebb terjedelmű tanulmányok, nagyobb kutatások koncepcióinak, közbeeső termékeinek, részeredményeinek, vitaanyagainak a közreadására is teret nyújt. A Kutatási Jelentések szerzői többnyire, de nem kizárólag az NKI munkatársai.

A Népességtudományi Kutatóintézetről

A KUTATÓINTÉZET: A kedvezőtlen népesedési folyamatok az európai államokra, köztük Magyarországra is egyre súlyosabb terheket rónak. Az európai társadalmak öregedése, az alacsony termékenység, a magas hazai halandóság, az egyre intenzívebbé váló migráció, az egyes települések és régiók radikálisan megváltozó népességmegtartó ereje olyan demográfiai problémák, amelyekkel nem csak a jelenben szembesülünk, de a trendek ismeretében várhatóan a jövőnket is növekvő mértékben formálják.
A népesedési folyamatok megismeréséhez az NKI az alábbi tevékenységekkel járul hozzá:
• alapvető népesedési folyamatok kutatása: termékenység, házasságkötés és párkapcsolatok, válás, halandóság, vándorlás
• a népesség strukturális jellemzőinek vizsgálata: az öregedő társadalom problémái, a családi státusz-váltások feltérképezése, területi elhelyezkedés, iskolázottság, gazdasági aktivitás, speciális népességcsoportok
• egyes demográfiai események társadalmi megítélésének vizsgálata: családdal, nemi szerepekkel kapcsolatos értékek; női munkavállalás, a nők munkaerő-piaci helyzete
• történeti demográfia: népesedési folyamatok a 18-20. században, mikro-demográfiai kutatások
• elemzések, tanulmányok készítése társadalompolitikai döntések előkészítéséhez
• család- és népesedéspolitikai tervezetek összeállítása
• oktatás, ismeretterjesztés

TÖRTÉNETÜNK: Az NKI jogelődjét, a Népességtudományi Kutató Csoportot a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Demográfiai Elnökségi Bizottságának kezdeményezésére a KSH elnöke alapította. A kutatócsoport 1963-ban kezdte meg működését; ezt tekintjük
az NKI születési évének. A csoport 1967-ben kapott intézeti rangot, neve 1968. január 1-jétől KSH Népességtudományi Kutatóintézet.

ANYAINTÉZMÉNYÜNK: Az Intézet felügyeleti szerve a Központi Statisztikai Hivatal, melynek munkatársaival számos területen, így a népesedési és társadalomstatisztikai elemzésekben, módszertani fejlesztésekben működünk együtt. A KSH biztosítja az NKI működésének
infrastruktúráját.

A Népességtudományi Kutatóintézet számos hazai és nemzetközi kutatási projektben vesz részt, több magyar és angol nyelvű kiadvánnyal rendelkezik.