Információk

A legfontosabbak

A Történeti Demográfiai Füzetek online változata szabad hozzáférésű, ami a következőket jelenti:

A honlapon közzé tett cikkek, tanulmányok szabadon letölthetők, másolhatók, terjeszthetők, kereshetők, hivatkozhatóak az eredeti forrás pontos megjelölésével.

Minden, a Történeti Demográfiai Füzetekben publikált cikk, tanulmány (beleértve minden adatot, képet, kiegészítő fájlt) kívülről hivatkozható, keresők által átfésülhető, felhasználható cikk adatbázisokban teljesen ingyenesen, amennyiben a forrást és a kiadót megjelölik.

Fontos megjegyzés:
A cikkek tanulmányok jogai a kiadó tulajdonában vannak, így azok máshol (weboldal, CD, vagy bármilyen más digitális forrás) történő megjelentetése csak a kiadó előzetes engedélyével lehetséges.

A kiadványról

A kiadványsorozat tizenhat kötetét a Népességtudományi Kutatóintézet jelentette meg 1985 és 1997 között. Alapító szerkesztője a magyarországi történeti demográfiai kutatások egyik nagytekintélyű, nemzetközileg ismert képviselője, Dányi Dezső volt. Az utolsó kötetet Faragó Tamás szerkesztette. Az első kizárólag történeti demográfiai tárgyú írásokat közlő sorozat volt Magyarországon. Füzetei részint hosszabb lélegzetű írásokat, részint tanulmányokat közöltek, a szerzők sorában találjuk a teljesség igénye nélkül Andorka Rudolfot, Benda Gyulát, Dányi Dezsőt, Dávid Zoltánt, Faragó Tamást, Fügedi Eriket, John Komlóst. Megjelentek forrásközlések is, így pl. a II. József-féle népszámlálás községsoros adatainak kiegészítő kötete is. Máig alapvető fontosságúak a negyedik (Andorka Rudolf: A családrekonstitúciós vizsgálat módszerei. 1988) és a kilencedik kötet (Dányi Dezső (szerk.): A demográfiai átmenet Magyarországon. 1991) máshol soha nem publikált írásai.

A folyóirat története

A kiadványsorozat tizenhat kötete 1985 és 1997 között jelent meg.