A termékenységi szándékok és a gyermekvállalási gyakorlat kapcsolata. Egy európai összehasonlító vizsgálat tanulságai

Szerzők

  • Spéder Zsolt
  • Kapitány Balázs

Kulcsszavak:

termékenység, longitudinális vizsgálat, nemzetközi összehasonlítás, gyermekvállalási szándékok, termékenységi döntések

Absztrakt

A tanulmány a gyermekvállalással kapcsolatos döntési folyamatba enged betekintést, és kiemelt figyelmet szentel a termékenységi szándékok (intenciók) és a gyermekvállalás közötti kapcsolatnak. Az elméleti megközelítések taglalása és az empirikus elemzés révén részletes képet kaphatunk az intenció és a gyakorlat közötti kapcsolatról. A szakirodalom ismertetését követően a tanulmány áttekinti azokat a tényezőket, amelyek hozzájárulhatnak a gyermekvállalási szándékok sikeres megvalósításához vagy épp sikertelenségéhez. Az elemzés az időtartamhoz kötött pozitív termékenységi szándékok megvalósítását összehasonlító megközelítésben vizsgálja, és kiaknázza a longitudinális panelvizsgálatok nyújtotta előnyöket. Négy európai országot hasonlítunk össze, amelyek termékenységi jellemzői meglehetősen eltérnek egymástól: Hollandia és Svájc a nyugat-európai, Magyarország és Bulgária pedig a posztkommunista társadalmakat képviseli. Négy harmonizált longitudinális panelvizsgálat fel-használásával alakítottuk ki a gyermekvállalási szándékok és kimenetelek tipológiáját és elemeztük a közös jellemzőket, illetve az országspecifikus tényezőket. Multinomiális logisztikus regressziós modelleket alkalmazva feltártuk a termékenységi szándékok megvalósítását, elhalasztását, vagy a szándékokról való lemondást befolyásoló tényezőket. Eredményeink szerint az életkor, a párkapcsolati státus és az iskolázottság mind a négy országban hasonlóan hat a gyermekvállalási szándékok megvalósítására, néhány tényező hatása azonban eltér. Elméleti megközelítésünk és empirikus eredményeink rávilágítanak a szándék és a gyakorlat közötti kapcsolat egyes jellegzetességeire. Ezek – bizonyos mértékig – illeszkednek a szándékolt cselekvés (Theory of Planned Behaviour) elméleti modelljébe, ám egyes eredményeink nehezen egyeztethetőek össze a fenti elméleti megközelítéssel.

##submission.downloads##

Folyóiratszám

Rovat

Tanulmányok