A házasságban élők sokfélesége az új évezredben

Szerzők

  • Murinkó Lívia

DOI:

https://doi.org/10.21543/Dem.66.1.1

Absztrakt

A párkapcsolatok évtizedek óta tartó átalakulásának egyik fontos eleme a házasságkötési gyakorlat és maga a házasság intézményének változása. A kapcsolati formák vizsgálata és a változások értelmezése hosszú hagyományokra tekint vissza; a kapcsolódó munkák részletesen dokumentálták az élettársi együttélés terjedését, a házasság háttérbe szorulását és a párkapcsolati viselkedés egyéb dimenzióit. Azonban kevés elemzés vállalkozott arra, hogy megvizsgálja a házasságban élők sokszínűségét, és hogy az ezredforduló utáni társadalmi és demográfiai változások fényében újraértelmezze e kapcsolati típus társadalmi mintázatait. Az elemzés célja a házasságban élő 22–49 éves népesség vizsgálata az Életünk fordulópontjai nagymintás társadalmi-demográfiai adatfelvétel (a magyar Generations and Gender Survey) első (2001) és ötödik (2016/17) hullámainak adatai alapján. A látens osztályelemzés segítségével kialakított kapcsolati típusokat leíró elemzés és multinomiális logisztikus regressziók segítségével jellemezzük. A házasok nagy része egy hagyományosnak mondható családi életutat járt be, melyben előzetes együttélés nélkül kötötték az első házasságukat és a gyermekeik az esküvő után születtek. Az élettársi kapcsolatok terjedésével a hagyományos házasságok aránya jelentősen csökkent. Fontos változás volt egy új típusú házas csoport megjelenése, akik hosszabb együttélés és gyakran a közös gyermekeik születése után kötöttek házasságot és gyakran nagyvárosban éltek. Rájuk kezdetben a többi házas csoporthoz képest hátrányosabb társadalmi helyzet és rosszabb kapcsolati minőség volt jellemző, amely a 2010-es évekre mérséklődött, de értékrendjükben továbbra is eltértek a hagyományos házasságban élőktől. Miközben kialakult egy újfajta standard családi életút a házasok körében, a turbulens családi életutat bejárt, több egymást követő kapcsolatban élő vagy nem közös gyermeket nevelő házasok aránya lényegében nem változott. A párkapcsolatok általános differenciálódása nem járt együtt a házassági típusok számának növekedésével.


Kulcsszavak: házasság, párkapcsolat, élettársi kapcsolat, életút, látens osztályelemzés

##submission.downloads##

Megjelent

2023-09-27

Folyóiratszám

Rovat

Cikkek